REALIZOWANE PROJEKTY

Nasze Świetlice

Od 1 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie Małych Dzieci we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy...

Więcej

Wakacje w Zdyni

Zdynia - malownicza miejscowość położona w Beskidzie Niskim to wymarzone miejsce na wakacje!...

Więcej

Łódź - Miasto Mojej Przyszłości

Projekt Łódź - Miasto Mojej Przyszłości zakłada pokazanie dzieciom i zapoznanie ich z szeregiem...

Więcej

Łódź 4 kultur

Łódź 4Kultur to projekt adresowany do dzieci ze Świetlicy Małych Dzieci, prowadzonej przez...

Więcej

AKTUALNOŚCI

MISJA I WIZJA

Misją Stowarzyszenia Małych Dzieci, prowadzącego Świetlicę Małych Dzieci, jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla szeroko pojętego wzrostu dzieci, opartego o wartości chrześcijańskie. Mamy poczucie ogromnej odpowiedzialności za naszą pracę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wychowywanie to niezwykle ważny i złożony proces, polegający na nabywaniu dojrzałości fizycznej, duchowej, psychicznej, społecznej, moralnej.

Alt

Pracujemy w duchu pedagogiki księdza Jana Bosko, która zakłada towarzyszenie młodemu człowiekowi, odkrywanie w nim pokładów Dobra, rozwijanie talentów, pozytywne wzmacnianie, przy jednoczesnym stawianiu wymagań. Wierzymy, że pokazywanie możliwości rozwoju, budowanie relacji i więzi, opartych o wartości takie jak miłość, przyjaźń, w duchu odpowiedzialności i wzajemnego poszanowania, zapewnia dzieciom odpowiednie środowisko do rozwoju.

Alt

Jesteśmy przekonani o tym, że proces wychowywania młodego człowieka wymaga współpracy różnych środowisk, w których przebywa dziecko. Z tego też powodu staramy się być w stałym kontakcie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i duchownymi, aby wspólnie odpowiadać na wszystkie potrzeby wychowanków.

Alt

W ostatnich latach najbliższa okolica Świetlicy Małych Dzieci uległa ogromnej metamorfozie przestrzenno-społecznej. Powstało Nowe Centrum Łodzi, zbudowano nowoczesny Dworzec Łódź-Fabryczna. To właśnie tutaj, w imponujących szklanych budynkach, siedzibę mają największe międzynarodowe korporacje.

To, co nie uległo zmianie, to LUDZIE mieszkający wokół. Kolejne pokolenia dzieciaków, które przychodzą do Świetlicy Małych Dzieci, którym poświęcamy swój czas, z którymi odrabiamy lekcje i za które czujemy się odpowiedzialni.

Alt

Naszą wspólną powinnością jest zapewnienie dzieciom warunków do rozwoju i wzrostu. Liczymy na społeczną odpowiedzialność świata biznesu, który stał się częścią naszej przestrzeni. Mamy nadzieję, że owocna współpraca z firmami i instytucjami pozwoli na zabezpieczenie wszystkich potrzeb Dzieciaków z sąsiedztwa.

Alt

WOLONTARIAT

POMAGAM

Jestem osobą prywatną

Każda pomoc finansowa od Państwa ma dla nas OGROMNE znaczenie.

Więcej szczegółów

Dla firm

Zapraszamy ludzi świata biznesu, aby stali się częścią życia naszych Dzieciaków z Sąsiedztwa!

Więcej szczegółów