Alt
30 July 2020

Jak co roku zapraszamy do Świetlicy Małych Dzieci na półkolonie Lato w mieście.

Zajęcia będą odbywały się przez cały sierpień. Udział dzieci możliwy jest po zaakceptowaniu przez Rodziców/opiekunów obostrzeń Głównego Inspektora Sanitarnego

W każdy poniedziałek dzieci otrzymają plan na kolejny tydzień zajęć. Zbliższy informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 503 547 613

Zapraszamy!