Alt
25 June 2020

Od 1 czerwca 2020 roku Stowarzyszenie Małych Dzieci we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt "Nasze świetlice" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie oferty świetlic o wsparcie dzieci w zakresie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, podniesienie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz zapewnienie specjalistycznej kadry.

Zajęcia matematyczne mają na celu formowanie zdolności wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych sytuacjach życiowych.

Zajęcia naukowo- techniczne mają zachęcić dzieci do wyjaśniania świata przyrody z wykorzystaniem poznanej wiedzy i metod (obserwacja, eksperyment), poznawania i stosowania pojęć naukowych, zdolności do wykorzystywania i posługiwania się narzędziami oraz urządzeniami technicznymi, jak również rozumieniem zmian powodowanych przez działalność człowieka.

Zajęcia w obszarze świadomości i ekspresji kulturalnej będą nastawione na twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji: muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.

Zajęcia specjalistyczne będą realizowały cele terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe, będą służyły rozpoznawaniu i wspieraniu potencjału uczestników na poziomie wiedzy, miejętności i postaw w zakresie kompetencji osobistych i społecznych.

Kształtowanie tych kompetencji ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społecznych i w różnych społecznych rolach.

Projekt „Nasze świetlice” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego