Alt
06 April 2020

Drogie świetlicowe Dzieci i Rodzice W związku z przedłużającą się pandemią działalność placówki jest i będzie w dalszym ciągu realizowana poprzez kontakt zdalny. Zachęcamy także dzieci i rodziców/opiekunów do kontaktu indywidualnego z pracownikami świetlicy w formie mailowej lub telefonicznej.