Alt

Projekt Łódź - Miasto Mojej Przyszłości zakłada pokazanie dzieciom i zapoznanie ich z szeregiem miejsc na terenie Łodzi i okolic, związanych z rozwojem nowoczesnych technologii, świadczeniem specjalistycznych usług, wykorzystujących nowoczesne i inteligentne technologie, rozwojem przemysłów kreatywnych czy potencjałem akademickim.

Pragniemy odpowiedzieć również na pytanie, czy Łódź nadal jest miastem wielokulturowym? Jeśli tak, to w jakim sensie.

Poprzez działania projektowe chcielibyśmy budować świadomość lokalną, opartą na znajomości miasta i regionu, jego dzisiejszego i przyszłego potencjału.

Projekt będzie realizowany z zastosowaniem metod grywalizacji tzn. nauki przez doświadczenie, zabawę i rywalizację, z wykorzystaniem elementów mechaniki gier.

Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Łodzi i jego okolicach oraz w pomieszczeniach, zajmowanych przez Świetlicę Małych Dzieci w Łodzi.