HISTORIA: wczoraj i dziś
Alt

Świetlica Małych Dzieci prowadzona jest przy ul. Kopcińskiego 1/3 w Łodzi od 1996 roku, przez Stowarzyszenie Małych Dzieci. Powstała przy parafii Św. Teresy i Św. Jana Bosko w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie, jakie było i w dalszym ciągu jest, na prowadzenie miejsca, w którym dzieci mogą spędzać w sposób bezpieczny i wartościowy czas, po zakończonych zajęciach szkolnych. 

Założycielem i wieloletnim kierownikiem placówki jest ksiądz Łukasz Woźniak, salezjanin. 
Przez pierwsze lata pracy Świetlica funkcjonowała dzięki ofiarności i dobroci wielu osób, wspomagających to dzieło darami materialnymi oraz ofiarujących swój wolny czas. W tamtym okresie wychowawcami byli wyłącznie wolontariusze, głównie studenci kierunków pedagogicznych. 

W 2004 roku, widząc konieczność profesjonalizacji pracy placówki, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje o zatrudnieniu w świetlicy socjoterapeuty, a następnie psychologa i pedagoga. Od 2006 roku Świetlica Małych Dzieci jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego.

Świetlica Małych Dzieci adresowana jest do wszystkich dzieci między 5 a 13 rokiem życia. Szczególną troską otaczamy dzieci mieszkające w najbliższej okolicy, zwłaszcza te, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Czerpiemy ogromną satysfakcję z tego, że Świetlica jest miejscem integracji dzieci z różnych środowisk. Staramy się wspólnie budować przestrzeń opartą na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. 

W czasie popołudniowych godzin, spędzanych na Świetlicy, dzieci odrabiają lekcje, uczą się języka angielskiego, korzystają z korepetycji z matematyki, języka polskiego, biorą udział w licznych zajęciach plastycznych, warsztatach twórczych, socjoterapeutycznych, bawią się i rozwijają zainteresowania z różnych dziedzin. Do ich dyspozycji są: psycholog, pedagog, socjoterapeuta, ksiądz oraz grupa wolontariuszy. 

Dwa razy w roku, w czasie ferii zimowych oraz wakacji dzieci korzystają ze zorganizowanej formy wypoczynku: kolonii i półkolonii.

Pobyt w świetlicy oraz udział w zajęciach jest bezpłatny.

Świetlica Małych Dzieci korzysta z pomieszczeń udostępnionych jej przez Parafię Św. Teresy i Św. Jana Bosko w Łodzi.