Misja i wizja

Misją Stowarzyszenia Małych Dzieci, prowadzącego Świetlicę Małych Dzieci, jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla szeroko pojętego wzrostu dzieci, opartego o wartości chrześcijańskie. Mamy poczucie ogromnej odpowiedzialności za naszą pracę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wychowywanie to niezwykle ważny i złożony proces, polegający na nabywaniu dojrzałości fizycznej, duchowej, psychicznej, społecznej, moralnej.

Alt

Pracujemy w duchu pedagogiki księdza Jana Bosko, która zakłada towarzyszenie młodemu człowiekowi, odkrywanie w nim pokładów Dobra, rozwijanie talentów, pozytywne wzmacnianie, przy jednoczesnym stawianiu wymagań. Wierzymy, że pokazywanie możliwości rozwoju, budowanie relacji i więzi, opartych o wartości takie jak miłość, przyjaźń, w duchu odpowiedzialności i wzajemnego poszanowania, zapewnia dzieciom odpowiednie środowisko do rozwoju.

Alt

Jesteśmy przekonani o tym, że proces wychowywania młodego człowieka wymaga współpracy różnych środowisk, w których przebywa dziecko. Z tego też powodu staramy się być w stałym kontakcie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i duchownymi, aby wspólnie odpowiadać na wszystkie potrzeby wychowanków.

Alt

W ostatnich latach najbliższa okolica Świetlicy Małych Dzieci uległa ogromnej metamorfozie przestrzenno-społecznej. Powstało Nowe Centrum Łodzi, zbudowano nowoczesny Dworzec Łódź-Fabryczna. To właśnie tutaj, w imponujących szklanych budynkach, siedzibę mają największe międzynarodowe korporacje.

To, co nie uległo zmianie, to LUDZIE mieszkający wokół. Kolejne pokolenia dzieciaków, które przychodzą do Świetlicy Małych Dzieci, którym poświęcamy swój czas, z którymi odrabiamy lekcje i za które czujemy się odpowiedzialni.

Alt

Naszą wspólną powinnością jest zapewnienie dzieciom warunków do rozwoju i wzrostu. Liczymy na społeczną odpowiedzialność świata biznesu, który stał się częścią naszej przestrzeni. Mamy nadzieję, że owocna współpraca z firmami i instytucjami pozwoli na zabezpieczenie wszystkich potrzeb Dzieciaków z sąsiedztwa.

Alt